Llegim a l'Andana Podcast

Al llarg de la història, la lectura en veu alta ha estat un element fonamental i comú a totes les civilitzacions: des de les antigues epopeies recitades per rapsodes fins als contes abans de dormir que han passat de generació en generació. Un acte senzill que connecta amb la necessitat humana d’enfortir vincles i crear comunitat, a partir de la comunicació.

Aquesta pràctica també té beneficis inestimables per als xiquets: millora la seva comprensió lectora, enriqueix el seu vocabulari i fomenta la seva imaginació. A més, la lectura en veu alta pot ser una eina poderosa per desenvolupar habilitats socials i emocionals.

És per això que la Fundació FULL – Foment pel Llibre i la Lectura va engegar, ara fa 10 anys, el projecte d’animació a la lectura DE VIVA VEU, que es desenvolupa a desenes d’escoles de les comarques valencianes, amb la col·laboració d’ajuntaments, institucions i entitats que participen en l’organització de distintes activitats als pobles.

En aquest episodi de Llegim a l’Andana viatgem al poble de Montserrat per a ser testics, de primera mà, d’una de les fases de la convocatòria: la selecció de l’alumnat que representarà a l’escola en el certamen de tota la C. Valenciana.


Convidats

Teresa Val, directora general de la Fundació FULL, i Àngels Giménez, tècnica de cultura de l’Ajuntament de Montserrat.

Podcasts relacionats